Bản tin

Đăng nhập/nạp tiềnNhập Tài khoản và Mật khẩu

Giá cước Đã có VAT (VND/phút)

Australia 576  
Canada 350  
China 490  
France 480  
Germany 480  
Hong Kong 560  
Singapore 350  
Sweden 510  
United Kingdom 429  
USA 350  

Hỗ trợ online


Số Điện thoại hỗ trợ

(08) 3844 1363

1900 5454 90

(cuộc gọi được miễn cước khi gọi bằng client trên máy tính)